Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 277 179 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Godziny pracy w piątek 2.11.12

środa, 31 października 2012 9:29

W piątek 2.11.2012

biblioteka w Jabłonnie będzie otwarta

w godz. 8.00-14.00.

Za utrudnienia przepraszamy.


oceń
0
0

komentarze (2) | dodaj komentarz

Wieczór z poezją Ernesta Brylla

poniedziałek, 29 października 2012 15:20

W sobotę, 27.10.1012, w ramach nowego cyklu "Spotkań autorskich bez liku- dla naszych czytelników"(projekt współfinansowany z funduszy Europejskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014), odbyła się promocja najnowszego tomiku wierszy Ernesta Brylla "Pod wieżą zakochanych". Licznie zebranych gości przywitała p. dyr. Anna Czachorowska oraz Magdalena Koperska  z Wydawnictwa Anagram. Wiersze odczytał sam autor,  oprawę muzyczną zapewnił Andrzej   Rybiński.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odczucia widza:

 Zawsze staram się napisać kilka zdań tuż po wydarzeniu, w którym uczestniczę, jednak tym razem musiałem przemyśleć pewne aspekty i zastanowić się nad tym, jak to zrobić i co napisać. Dlaczego?

…tym razem, Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie im. Ks. Jana Twardowskiego, w ramach nowego cyklu pod nazwą „Spotkań bez liku – dla naszych czytelników” zaprosiła mieszkańców Gminy na promocję nowego tomiku wierszy znakomitego poety, pisarza, tłumacza i dyplomaty. Należałoby dodać jeszcze, że jest również dramaturgiem, autorem piosenek i dziennikarzem                                                … Ernest Bryll …tak to był jego wieczór.Jak już nadmieniłem, spotkanie to miało być promocją najnowszego tomiku wierszy pt. „Pod wieżą zakochanych”, a wydanego przez Wydawnictwo ANAGRAM. …właściwie można by było dodać jeszcze jedno lub dwa zdania o oprawie muzycznej, którą zapewnił świetny, jak zwykle zresztą, Andrzej Rybiński i było by. Jednakże, zwykła, na pozór, promocja, dzięki obu Panom, przemieniła się w piękny „wieczór poetycko – muzyczny”, którego świadkami byli wszyscy, którzy przybyli w ten sobotni wieczór /27.10.2012r./ do Galerii „Ogród” przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie.Pan Ernest Bryll, w świetnej formie, dowcipny, elokwentny, wspaniały orator, sam czytał swoje wiersze. I jak sam napisał w przedmowie do „wieży zakochanych”, czytał nam wiersze  o zakochanych właśnie, wiersze o rozstaniach i powrotach, wiersze o nadziejach, cierpieniach i miłości, choć, jak sam mówi „uważany jest bardziej za poetę, który mówi o zwykłym życiu o jego aspektach, tych raczej „społecznych” ”. Scenariusz tego spotkania, jak można było się zorientować, był trochę inny. Ale co tam scenariusze, życie, jak zwykle, ma swój scenariusz i ten właśnie wziął górę w ten sobotni wieczór. /Przekonał się o tym akustyk obsługujący spotkanie./ Panowie niezwykle sprawnie się uzupełniali. Darzyli zebranych anegdotami na temat, …i nie tylko. A ciepły głos i szczery uśmiech Andrzeja Rybińskiego, który przypomniał kilka starych przebojów i ukazał kilka zupełnie nowych, dopełnił całości. Oczywiście, można by jeszcze coś dodać, …tylko po co. Wspaniali goście, wspaniały wieczór. Tylko szkoda, że nie do wszystkich docierało przesłanie płynące z wierszy. Odniosłem wrażenie, że niektórzy, słuchając wierszy, czuli się jak na lekcji j. polskiego, zaraz po postawionym przez nauczyciela pytaniu, „co autor miał na myśli…”. Ernest Bryll, to nie jest łatwa poezja, a na pewno nie jest to poezja do poduszki /nie mówię o tekstach piosenek, choć to też poezja/. Dlatego to wydarzenie nazwałem „wieczór poetycko – muzyczny”Dla każdego coś miłego.
…no cóż takie jest odczucie widza.


Jabłonna: 29 października 2012 roku

PS. Wielki ukłon dla Pań, Ani Czachorowskiej –Dyrektorki Biblioteki Publicznej oraz Magdaleny Koperskiej z Wydawnictwa ANAGRAM. Dobra robota. 

 

fot. Kinga Jezierska

 

 

Krótkie filmy z występu można obejrzeć na YouTube:

 

http://youtu.be/-G6AXvxI518

http://youtu.be/ZUFh4jSEaJc

http://youtu.be/bjfnhV5JtRg

http://youtu.be/_UOc6hvXBXI

http://youtu.be/rMLQEF7fvAA

 

 


oceń
0
0

komentarze (1) | dodaj komentarz

Zaproszenie

poniedziałek, 22 października 2012 16:07


oceń
0
0

komentarze (1) | dodaj komentarz

Spotkanie w przedszkolu w Chotomowie

poniedziałek, 22 października 2012 14:39

Autorka popularnych wierszy dla dzieci Hanna Niewiadomska na zaproszenie Biblioteki  przyjechała tym razem do Gminnego Przedszkola w Chotomowie. 
W piątek (19.10.2012 r.) w spotkaniu z poetką uczestniczyli wszyscy podopieczni  przedszkola. Pani Hanna Niewiadomska zaprezentowała małym słuchaczom wybrane wiersze ze swojej najnowszej książki, wśród których nie mogło zabraknąć wiersza o pewnej "Sowie mieszkającej w Chotomowie". Oprócz wspólnej  zabawy w rymowanki, zaproponowanej przez autorkę,  przedszkolaki recytowały wyuczone wierszyki i śpiewały piosenki. Spotkanie to miało na celu zapoznanie z poezją Pani Hanny oraz zachęcenie młodych uczestników do słuchania a  w przyszłości do czytania książek oraz do korzystania z chotomowskiej biblioteki.

 

 

 

 

 

 

 


oceń
0
0

komentarze (10) | dodaj komentarz

Nowy regulamin biblioteki

środa, 17 października 2012 9:21

Nowy regulamin biblioteki

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW I USŁUG

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

im. Ks. Jana Twardowskiego w JABŁONNIE (wraz z filią w Chotomowie).

ROZDZIAŁ I.

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin korzystania z materiałów i usług, zwany dalej regulaminem, określa warunki

i zasady korzystania z materiałów i usług Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Twardowskiego wraz z filią, zwanej dalej „Biblioteką”:

1) Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie

2) Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie – Filia w Chotomowie

2. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich użytkowników, korzystających z materiałów i usług biblioteki.

3. Każdy użytkownik powinien zapoznać się z treścią regulaminu i przestrzegać jego postanowień.

4. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu użytkownik składa na karcie zapisu.

§ 2

1. Biblioteka jest instytucją kultury o charakterze publicznym działającą na podstawie: - ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz. 539 z póź. zm.),

- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 114 poz. 493 z póź. zm.),

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z póź. zm.),

- ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z póź. zm.),

- statutu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

materiałach bibliotecznych - rozumie się przez to dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści tj.: książki, czasopisma, multimedia, filmy na płytach DVD, książki mówione na kasetach lub płytach CD, zbiory elektroniczne dostępne w sieci;

karcie zapisu - rozumie się przez to dokument zawierający :

  a) dane osobowe użytkownika (nazwisko i imię, datę urodzenia, zawód, szkoła, klasa, adres zameldowania i zamieszkania z kodem, telefon, PESEL) oraz nr czytelnika i znak statystyczny,

  b) informacje dotycząca biblioteki w zakresie administrowania danymi osobowymi,

  c) oświadczenia użytkownika, że zna regulamin biblioteki i zobowiązuje się do jego przestrzegania i ponoszenia odpowiedzialności za spowodowane szkody;

karcie bibliotecznej - rozumie się przez to dokument sporządzony na podstawie karty zapisu i zarejestrowany w komputerowym programie bibliotecznym umożliwiającym wypożyczanie oraz korzystanie z usług bibliotecznych;

użytkowniku - rozumie się przez to osobę, która spełniła warunki uprawniające zgodnie z regulaminem- do korzystania z materiałów i usług bibliotecznych;

dokumencie tożsamości - rozumie sie przez to dokument urzędowy potwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o korzystanie z materiałów i usług biblioteki. Podstawowe dane zawarte w takim dokumencie to: nazwisko i imiona osoby, data urodzenia, płeć, numer identyfikacyjny (PESEL). Cudzoziemcy okazują paszport lub kartę pobytu

§ 3

1. Biblioteka gromadzi i udostępnia następujące materiały biblioteczne:

1) dokumenty graficzne:

- wydawnictwa zwarte (książki),

- periodyki (gazety, czasopisma).

2) dokumenty dźwiękowe – określane jako multimedia:

- książki mówione na płytach CD,

3) dokumenty audiowizualne – określane jako multimedia:

- płyty DVD i inne,

4) dokumenty elektroniczne – określane jako multimedia:

- wydawnictwa multimedialne, płyty CD-ROM,

- bazy danych i programy komputerowe.

2. Materiały biblioteczne stanowią własność biblioteki.

ROZDZIAŁ II

Usługi biblioteczne

§ 4

1. Biblioteka świadczy usługi wypożyczania materiałów bibliotecznych, a także umożliwia korzystanie ze sprzętu komputerowego.

2. Użytkownik ma prawo korzystać, po uzyskaniu zgody kierownika placówki, z własnego sprzętu komputerowego (laptop) i aparatu cyfrowego (bez flesza i statywu).

3. Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone wyłącznie w granicach dopuszczalnych Ustawą o prawie autorskim.

ROZDZIAŁ III

Prawo korzystania z biblioteki

§ 5

1. Prawo korzystania z biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych

w ustawie o bibliotekach oraz niniejszym regulaminie.

2. Wypożyczanie materiałów bibliotecznych i korzystanie ze sprzętu komputerowego jest bezpłatne.

§ 6

1. Z materiałów bibliotecznych mogą korzystać osoby, które:

1) są pełnoletnie,

2) wypełniły kartę zapisu,

3) zobowiązały się do przestrzegania niniejszego regulaminu,

4) otrzymały kartę biblioteczną.

2. Osoby małoletnie mogą korzystać z materiałów i usług bibliotecznych za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego wyrażoną przy składaniu karty zapisu.

3. Przedstawiciel ustawowy powinien spełnić warunki wymienione w § 6 ust. 1 regulaminu.

§ 7

Administratorem danych osobowych jest dyrektor biblioteki. Dane wykorzystywane będą do celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z biblioteki. Biblioteka jest uprawniona do przetwarzania danych użytkowników na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 39 ze zm.). Biblioteka ma obowiązek przetwarzania numeru PESEL oraz grupy społeczno-zawodowej wynikający z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 1996, Nr 88 poz. 439 ze zm.). Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawienia.

ROZDZIAŁ IV

Prawa i obowiązki użytkowników biblioteki

§ 8

1. Użytkownicy mają prawo do:

a) wypożyczania materiałów bibliotecznych na warunkach określonych w regulaminie,

b) korzystania z księgozbioru podręcznego,

c) korzystania z pomocy i porad bibliotekarza, w tym przy doborze materiałów bibliotecznych,

d) zgłaszania dyrektorowi uwag dotyczących sposobu funkcjonowania podległej mu biblioteki.

2. Użytkownik otrzymuje kartę biblioteczną, zawierająca jego numer identyfikacyjny, którą przedstawia każdorazowo przy korzystaniu z materiałów i usług bibliotecznych.

3. Użytkownikowi, w razie zgubienia lub zniszczenia karty bibliotecznej, może być wydana nowa karta biblioteczna, po uiszczeniu opłaty w wysokości określonej w załączniku do regulaminu.

4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób posługujących się jego karta biblioteczną.

§ 9

Użytkownicy mają obowiązek:

1. przestrzegać zasad korzystania z materiałów i usług bibliotecznych określonych regulaminem,

2. dbać o powierzone materiały biblioteczne, w szczególności chronić je przed zagubieniem, uszkodzeniami mechanicznymi lub zabrudzeniem, zaniechać podkreśleń tekstu, czynienia uwag na marginesach itp.,

3. chronić kartę biblioteczna przed zgubieniem lub zniszczeniem, niezwłocznie powiadomić bibliotekę o jej utracie, a także informować o zmianach dotyczących danych osobowych zamieszczonych na karcie zapisu,

4. każdorazowo na żądanie bibliotekarza okazywać dokument tożsamości celem sprawdzenia zgodności danych z danymi zamieszczonymi na karcie zapisu,

5. zachowywać czystość w pomieszczeniach biblioteki, przestrzegać zakazu palenia.

ROZDZIAŁ V

Zasady udostępniania materiałów bibliotecznych w bibliotekach

§ 10

1. Użytkownik może wypożyczyć jednorazowo:

- 5 woluminów książek (w każdej placówce),

- 2 multimediów,

2. Na wniosek użytkownika liczba wypożyczonych woluminów książek może być zwiększona, jednak nie więcej niż do 10 woluminów (w jednej placówce bibliotecznej).

3. Decyzje o zwiększeniu limitu podejmuje bibliotekarz.

4. Decyzja o zwiększeniu może być wydana na czas określony bądź nieokreślony.

§ 11

1.Użytkownik zobowiązany jest zwrócić wypożyczone materiały biblioteczne w następujących terminach:

a) 30 dni – książki,

b) 14 dni - książki mówione,

c) 2 dni - dla filmów.

2. Pracownik biblioteki na prośbę użytkownika przed upływem terminu, o których mowa w ust. 1, przedłuży termin zwrotu materiałów bibliotecznych, o ile nie zostało złożone zamówienie przez innego użytkownika – przedłużenia można dokonać osobiście, telefonicznie i za pośrednictwem wiadomości email wysłanej do placówki, w której wypożyczył zbiory, których termin chce przedłużyć.

3. Okres wypożyczenia materiałów bibliotecznych nie może przekroczyć następujących terminów:

a) 60 dni - książki.

b) 30 dni – książki mówione

c) 4 dni - filmy,

Powyższe okresy wypożyczenia ulegają automatycznemu przedłużeniu w przypadku, gdy termin zwrotu wypadłby w dniu, w którym biblioteka jest nieczynna.

§ 12

1.Z materiałów znajdujących się w księgozbiorze podręcznym użytkownicy mogą korzystać wyłącznie w lokalu placówki bibliotecznej.

2. Kierownik biblioteki może wyrazić zgodę na wypożyczenie poza lokal biblioteczny materiałów z księgozbioru podręcznego na okres nie przekraczający 1 tygodnia.

ROZDZIAŁ VI

Postępowanie w razie opóźnienia lub zaniechania zwrotu materiałów bibliotecznych, ich zagubienia, zniszczenia bądź uszkodzenia

§ 13

W razie opóźnienia zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych przez użytkownika ponad termin ustalony w myśl § 12 pkt. 1 pobiera się karę określona w załączniku nr 1 do regulaminu.

§ 14

1.W razie niedotrzymania przez użytkownika terminu zwrotu materiałów bibliotecznych określonego w § 12 pkt.1 kierownik biblioteki wzywa w formie pisemnej do niezwłocznego zwrotu wypożyczonych materiałów.

2. Po otrzymaniu monitu użytkownik winien bez zwłoki zwrócić wypożyczone materiały biblioteczne, uiścić karę określoną w załączniku nr 1 do regulaminu.

3. Po upływie 30 dni od daty otrzymania monitu, o którym mowa w ust. 1, użytkownik traci prawo do korzystania z materiałów i usług bibliotecznych – jego konto biblioteczne zostaje zablokowane we wszystkich placówkach Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie (jeśli posiada je w nich), zaś Biblioteka podejmuje działania zmierzające do odzyskania swoich wierzytelności.

§ 15

1. W razie utraty książki, książki mówionej, filmu, użytkownik jest zobowiązany, w uzgodnieniu z kierownikiem biblioteki, przekazać równowartość w formie rzeczowej lub pieniężnej utraconego materiału bibliotecznego.

§ 16

Zniszczenie przez użytkownika wypożyczonych materiałów bibliotecznych w stopniu czyniącym niemożliwa lub nieuzasadniona ekonomicznie ich naprawę pociąga za sobą odpowiedzialność użytkownika według zasad przewidzianych w § 16.

§ 17

W uzasadnionych wypadkach losowych (np. kradzież, pożar) biblioteka może zaniechać dochodzenia od użytkownika roszczeń przewidzianych w niniejszym rozdziale.

Decyzje podejmuje dyrektor biblioteki.

ROZDZIAŁ VII

Zasady korzystania z usług bibliotecznych

§ 18

1.Użytkowników obowiązuje:

a) ograniczenie czasu pracy z komputerem do 30 minut korzystania z komputera

b) zgłoszenie dyżurnemu bibliotekarzowi zakończenia pracy z komputerem i zapis w zeszycie czytelni komputerowej

2. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może przyznać większa ilość czasu pracy z komputerem.

§ 19

1. Korzystanie z baz danych, zbiorów multimedialnych , zasobów sieci Internet oraz wszelkich usług informacyjnych, bibliograficznych nie może odbywać się z naruszeniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o której mowa w § 2 ust.1 niniejszego regulaminu.

2. Możliwość kopiowania danych na własne nośniki dopuszcza się wyłącznie z zachowaniem ustaleń zawartych w ustępie 1.

§ 20

Zabrania się użytkownikom:

1) instalowania dodatkowego oprogramowania,

2) używania ustawień i preferencji osobistych, w tym stosowania haseł i kodów,

3) działania powodującego dewastacje lub uszkodzenie komputerów i ich wyposażenia, dezorganizacje sieci komputerowej oraz zniszczenie oprogramowania,

4) wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputerów, prób łamania istniejących zabezpieczeń systemu oraz ingerencji w zawartość gromadzonych danych,

5) wykorzystywania Internetu do popełniania czynów niezgodnych z prawem tj. działań naruszających ustawę o prawie autorskim, korzystania ze stron zawierających pornografie lub sceny drastyczne oraz stron propagujących przemoc. Dostęp do Internetu nie może również służyć do przeglądania i rozpowszechniania materiałów o treści obrażającej uczucia innych oraz stron towarzyskich, służących tylko rozrywce (gry, komunikatory, randki),

6) korespondencji seryjnej i obszernych załączników, jak również innych działań zakłócających prace sieci,

7) wielokrotnego w ciągu dnia przenoszenia się do kolejnych stanowisk komputerowych, bez zgłoszenia u dyżurnego bibliotekarza konieczności przedłużenia czasu pracy.

§ 21

W razie problemów technicznych z komputerem użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym dyżurującego bibliotekarza. Zabrania się użytkownikowi podejmowania jakichkolwiek prób napraw uszkodzonego sprzętu komputerowego.

§ 22

Treści zapisane przez użytkownika w komputerze ulegają likwidacji po jego zamknięciu.

§ 23

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy w dowolnym czasie przez dyżurującego bibliotekarza (lub inne osoby do tego uprawione).

§ 24

Bibliotekarze mają prawo do kontroli czynności wykonywanych przez użytkownika przy komputerze oraz do natychmiastowego przerwania sesji, jeżeli uznają, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.

ROZDZIAŁ VIII

Naruszenie obowiązków regulaminowych

§ 25

1. W razie poważnego bądź uporczywego naruszania obowiązków wynikających z regulaminu kierownik biblioteki może zawiesić użytkownika w prawie korzystania z materiałów i usług Biblioteki do czasu zakończenia odwołania, o którym mowa w § 27 ust.1 pkt. 6, ust. 2 i 3.

2. Brak odwołania od decyzji kierownika biblioteki skutkuje utratą uprawnień do korzystania z materiałów i usług Gminnej Bibliotek Publicznej w Jabłonnie.

ROZDZIAŁ IX

Rozpatrywanie odwołań

§ 26

1. Od decyzji bibliotekarza, w szczególności w sprawach:

1) odmowy prawa korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych,

2) ustalenia wartości materiałów bibliotecznych utraconych lub zniszczonych przez użytkownika,

4) ustalenia wysokości kosztów naprawy uszkodzonych materiałów lub urządzeń bibliotecznych,

5) naliczania kar umownych,

6) zawieszania prawa korzystania z biblioteki - przysługuje użytkownikowi prawo odwołania do dyrektora biblioteki.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez użytkownika wiadomości o skarżonej decyzji.

3. Odwołanie winno być rozpatrzone w ciągu 14 dni od dnia wniesienia. Decyzja dyrektora biblioteki jest ostateczna.

ROZDZIAŁ X

Postanowienia końcowe

§ 27

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z materiałów

                                       i usług  Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ks. Jana Twardowskiego

                                     w Jabłonnie

 

 

 

CENNIK GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Ks. Jana Twardowskiego

w JABŁONNIE

 

 

KARY ZA PRZETRZYMYWANIE ZBIORÓW i ZAGUBIENIE KARTY BIBLIOTECZNEJ

 

- za 1 jednostkę woluminów za każdy dzień po wyznaczonym terminie – 0,10 zł

- za 1 jednostkę multimediów za każdy dzień po wyznaczonym terminie – 1 zł

- kara za zagubienie karty bibliotecznej i wydanie nowej - 5 zł

 

 

 


oceń
0
0

komentarze (2) | dodaj komentarz

niedziela, 21 stycznia 2018

Licznik odwiedzin:  34 099  

Kalendarz

« październik »
pn wt śr cz pt sb nd
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Ulubione strony

Statystyki

Odwiedziny: 34099
Wpisy
  • liczba: 167
  • komentarze: 270
Galerie
  • liczba zdjęć: 24
  • komentarze: 5
Bloog istnieje od: 2847 dni

Lubię to